Báo cáo tài chính sạch vay vốn ngân hàng

 

Câu hỏi:

 

Sếp mình muốn vay vốn của ngân hàng để mở rộng kinh doanh nên yêu cầu mình chuẩn bị một bộ báo cáo tài chính sạch và đẹp. Mình đang băn khoăn không biết làm báo cáo tài chính sạch và đẹp để gửi nhân viên ngân hàng xem như thế nào?

 

Trả lời:

 

Khi làm báo cáo bạn cần quan tâm báo cáo có lãi hay không (báo cáo sạch là phải có lãi), các chỉ tiêu xác thực không ảo( thuế GTGT được khấu trừ, vay ngắn hạn và dài hạn), các chỉ tiêu phân tích tài chính đạt yêu cầu của ngân hàng. Các chỉ tiêu tài chính:

 

- Tỉ số thanh toán hiện tại = tài sản lưu động / nợ ngắn hạn >1

- Tỉ số thanh toán nhanh = (tiền mặt + tài sản lưu động + phải thu) / nợ ngắn hạn > 0,5.

- Hệ số trả nợ dài hạn = giá trị còn lại của tài sản cố định từ vốn vay / (tổng nợ dài hạn - giá trị TSCĐ từ vốn vay) >1

- Hệ số nợ = nợ phải trả / vốn CSH

- Tỷ xuất tự tài trợ = vốn CSH / tổng nguồn vốn

- Vòng quay các khoản thu = doanh thu / (trung bình thu khách hàng đầu kỳ + cuối kỳ) = 2 là tốt nhất.

- Vòng quay hàng tồn kho = giá vốn / bình quân hàng tồn kho. Chỉ số này để ở mức vừa

- Vòng quay VLĐ = doanh thu /  bình quân VLĐ

- Sức sản xuất TSCĐ: Doanh thu / Giá trị TSCĐ

- Sức sinh lợi TSCĐ: Lơi nhuận sau thuế / giá trị TSCĐ

 

Đó là các chỉ tiêu Ngân hàng thường phân tích và đánh giá là báo cáo tài chính là đẹp hay sạch. Bạn phải quan tâm tới các khoản chính: khoản phải thu, phải trả, hàng tồn kho, tài sản cố định, vốn chủ sở hữu, doanh thu, giá vốn...

 

 

 

 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ 24/7 skype

Hỗ Trợ 24/7 - 1900.6110

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính skype

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính - 1900.6110

Hỗ Trợ In Hóa Đơn skype

Hỗ Trợ In Hóa Đơn - 1900.6110

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế skype

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế - 1900.6110

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!