Các hàm excel thường dùng trong kế toán.

Nhắc đến kế toán người ta thường liên tưởng tới những con số tính toán trong các nghiệp vụ kinh tế của doanh nghiệp. Để làm được tốt vai trò của mình kế toán cần có những công cụ hỗ trợ, ngoài các phần mềm kế toán ra, Excel cũng là một phần mềm không thể thiếu đối với bất kỳ người kế toàn giỏi nào. Bởi lẽ vậy hôm nay dịch vụ kế toán công ty Luật Newvision xin chia sẻ và hướng dẫn các bạn kế toán viên một số công ty tính toán trong excel chúng ta thường dùng nhất để có thể đáp ứng nhu cầu công việc tốt nhất trong quá trình chúng ta thực hiện công việc: Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng CT, lập quyết toán văn phòng công ty,...

 

1. Hàm AND:

- Cú pháp:   AND (Logical1, Logical2, ….)

- Các đối số:   Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện. 

- Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu tất cả các đối số của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu một hay nhiều đối số của nó là sai.

 

Lưu ý:

 

  - Các đối số phải là giá trị logic hoặc mảng hay tham chiếu có chứa giá trị logic.

  - Nếu đối số tham chiếu là giá trị text hoặc Null (rỗng) thì những giá trị đó bị bỏ qua.

  - Nếu vùng tham chiếu không chứa giá trị logic thì hàm trả về lỗi #VALUE!

- Ví dụ:    =AND(D7>0,D7<5000)

 

2. Hàm OR:

 

- Cú pháp:   OR (Logical1, Logical2…)

- Các đối số: Logical1, Logical2… là các biểu thức điều kiện.

- Hàm trả về giá trị TRUE (1) nếu bất cứ một đối số nào của nó là đúng, trả về giá trị FALSE (0) nếu tất cả các đối số của nó là sai.

- Ví dụ:  =OR(F7>03/02/74,F7>01/01/2002)

 

3. Hàm VLOOKUP:

 

- Tìm ra một giá trị khác trong một hàng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong cột đầu tiên của bảng nhập vào.

- Cú pháp:

- VLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup])

- Các tham số:

- Lookup Value: Giá trị cần đem ra so sánh để tìm kiếm.

- Table array: Bảng chứa thông tin mà dữ liệu trong bảng là dữ liệu để so sánh. Vùng dữ liệu này phải là tham chiếu tuyệt đối.

-  Nếu giá trị Range lookup là TRUE hoặc được bỏ qua, thì các giá trị trong cột dùng để so sánh phải được sắp xếp tăng dần.

- Col idx num: số chỉ cột dữ liệu mà bạn muốn lấy trong phép so sánh.

- Range lookup: Là một giá trị luận lý để chỉ định cho hàm VLOOKUP tìm giá trị chính xác hoặc tìm giá trị gần đúng. + Nếu Range lookup là TRUE hoặc bỏ qua, thì giá trị gần đúng được trả về.

 

Chú ý:

 

- Nếu giá trị Lookup value nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất trong cột đầu tiên của bảng Table array, nó sẽ thông báo lỗi #N/A.

- Ví dụ:   =VLOOKUP(F11,$C$20:$D$22,2,0)

- Tìm một giá trị bằng giá trị ở ô F11 trong cột thứ nhất, và lấy giá trị tương ứng ở cột thứ 2.

 

 4. Hàm HLOOKUP:

 

-  Tìm kiếm tương tự như hàm VLOOKUP nhưng bằng cách so sánh nó với các giá trị trong hàng đầu tiên của bảng nhập vào.

- Cú pháp:  HLOOKUP(Lookup Value, Table array, Col idx num, [range lookup])

- Các tham số tương tự như hàm VLOOKUP.

1. Hàm COUNT:

- Hàm COUNT đếm các ô chứa dữ liệu kiểu số trong dãy.

- Cú pháp:  COUNT(Value1, Value2, …)

- Các tham số: Value1, Value2… là mảng hay dãy dữ liệu.

 

 

5. Hàm COUNTIF:

 

- Hàm COUNTIF đếm các ô chứa giá trị số theo một điều kiện cho trước.

- Cú pháp:   COUNTIF(Range, Criteria)

- Các tham số:   Range: Dãy dữ liệu mà bạn muốn đếm.

- Criteria: Là tiêu chuẩn cho các ô được đếm.

- Ví dụ:  = COUNTIF(B3:B11,”>100″): (Đếm tất cả các ô trong dãy B3:B11 có chứa số lớn hơn 100)

 

6. Hàm AVERAGE:

 

- Trả về gi trị trung bình của các đối số.

- Cú pháp:    AVERAGE(Number1, Number2…)

- Các tham số: Number1, Number2 … là các số cần tính giá trị trung bình.

 

7. Hàm SUBTOTAL:

 

- Subtotal là hàm tính toán cho một nhóm con trong một danh sách hoặc bảng dữ liệu tuỳ theo phép tính mà bạn chọn lựa trong đối số thứ nhất.

Cú pháp: SUBTOTAL(function_num,ref1,ref2,...)

Các tham số:

- Function_num là các con số từ 1 đến 11 (hay có thêm 101 đến 111 trong phiên bản Excel 2003, 2007) qui định hàm nào sẽ được dùng để tính toán trong subtotal

- Ref1, ref2,... là các vùng địa chỉ tham chiếu mà bạn muốn thực hiện phép tính trên đó.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 

        Quý Khách Liên hệ với Chúng tôi để được tư vấn:

         Phòng Tư Vấn Thuế - Kế Toán VP Luật Newvision Law

         Địa chỉ:  Ngõ 6 - Phạm văn Đồng, Q.Cầu Giấy, TP. Hà Nội .

         Điện thoại: 04.6682.7986 / 6682.8986

         Email: hanoi@newvisionlaw.com.vn 

         Hỗ Trợ 24/7 : Skype : nguyendat235 & yahoo : luatsutraloi1

       Hotline: 0985 928 544 - 0918.368.772 ( Chuyên viên kế toán)

 

 

 

 

 

 

Hoặc Quý Khách Hàng có thể điền theo From mẫu để nhận được sự tư vấn chi tiết hơn qua :

 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ 24/7 skype

Hỗ Trợ 24/7 - 1900.6110

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính skype

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính - 1900.6110

Hỗ Trợ In Hóa Đơn skype

Hỗ Trợ In Hóa Đơn - 1900.6110

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế skype

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế - 1900.6110

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!