CÁCH XỬ LÝ HÀNG HÓA HẾT HẠN SỬ DỤNG, HƯ HỎNG

Hàng hóa để trong kho lâu ngày dẫn đến bị hết hạn sử dụng, hư hỏng không thể đem bán hoặc sử dụng được nữa. Vậy với trường hợp này, kế toán sẽ xử lý ra sao, có được khấu trừ thuế GTGT không và cần lập những hồ sơ gì để giá trị hàng tồn kho được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN? Sau đây Công ty chúng tôi sẽ hướng dẫn cách xử lý trường hợp trên cho bạn đọc theo quy định mới nhất năm 2016:

 

1. Về thuế TNDN

 

Căn cứ theo điểm b khoản 2 điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 quy định như sau:

 

b) Hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, bị hư hỏng do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên không được bồi thường thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

 

Hồ sơ để được tính vào chi phí được trừ đối với trường hợp hàng hóa bị hư hỏng do hết hạn sử dụng, do thay đổi quá trình sinh hóa tự nhiên như sau:

 

-  Doanh nghiệp lập biên bản kiểm kê giá trị hàng hóa bị hư hỏng.

 

Trong biên bản phải xác định rõ giá trị hàng hóa bị hư hỏng, nguyên nhân; chủng loại, số lượng, giá trị hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có) kèm theo bảng kê xuất nhập tồn có xác nhận của đại diện hợp pháp trong doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

 

-  Hồ sơ được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường thiệt hại (nếu có).

 

-  Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

 

Chú ý: Sau khi có đầy đủ hồ sơ trên thì cần nộp cho cơ quan thuế trước khi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN.

Mời các bạn tham khảo thêm : dịch vụ báo cáo tài chính

2. Về thuế GTGT

 

Theo khoản 1 điều 14 Thông tư 219/TT-BTC:

 

1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

 

Các trường hợp tổn thất không được bồi thường được khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm: thiên tai, hỏa hoạn, các trường hợp tổn thất không được bảo hiểm bồi thường, hàng hóa mất phẩm chất, quá hạn sử dụng phải tiêu hủy. Cơ sở kinh doanh phải có đầy đủ hồ sơ, tài liệu chứng minh các trường hợp tổn thất không được bồi thường để khấu trừ thuế.

 

Do đó vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hàng hóa hết hạn sử dụng nếu không được bồi thường.

Mời các bạn tham khảo thêm : dịch vụ kế toán thuế

 

3. Cách hạch toán hàng hóa hết hạn sử dụng, hư hỏng phải hủy:

Có thể bạn quan tâm:dịch vụ báo cáo thuế

Theo điều 45 Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định:

 

c) Kế toán xử lý khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho đối với vật tư, hàng hóa bị hủy bỏ do hết hạn sử dụng, mất phẩm chất, hư hỏng, không còn giá trị sử dụng, ghi:

 

Nợ TK 229: Dự phòng tổn thất tài sản (số được bù đắp bằng dự phòng)

 

Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán (nếu số tổn thất cao hơn số đã lập dự phòng)

 

                Có TK 152, 153, 155, 156.

 

Do vậy, trước đó phải trích lập quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho. Khi trích lập hạch toán:

 

Nợ TK 632

 

         Có TK 229

 

 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Báo cáo tài chính skype

Báo cáo tài chính - 1900.8698

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!