Hóa đơn bị ướt nhòe có xuất lại được không

Câu hỏi:

 

Tháng 10/2013, công ty tôi có xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng và đã kê khai vào luôn trong tháng 10/ 2013 mặc dù khách hàng chưa thanh toán

 

Năm 2014, công ty tôi yêu cầu khách hàng thanh toán thì khách hàng đó nói hóa đơn bị ướt không nhì rõ số tiền vì họ yêu cầu công ty tôi xuất lại hóa đơn khác thay thế hóa đơn cũ thì họ mới thanh toán (cần hóa đơn đỏ để thanh toán qua kho bạc nhà nước). Tháng 3/ 2014, công ty chúng tôi đã làm biên bản thu hồi hóa đơn đó và có xác nhận của hai bên và xuất cho họ hóa đơn mới thay thế và làm báo cáo xóa bỏ hóa đơn cũ

 

Tháng 6/2014, công ty tôi mới phát hiện ra kế toán đã làm mất hóa đơn thu hồi đó. Vậy tôi muốn hỏi hai điều sau đây:

 

1, Công ty tôi xuất hóa đơn thay đó như vậy có đúng luật và có bị phạt gì không?

2, Kế toán làm mất hóa đơn đã xóa bỏ thì phải làm thủ tục gì trình thuế và có bị phạt không? Mức phạt cụ thể là bao nhiêu?

Tôi xin cảm ơn

 

Trả lời:

 

Thứ nhất, công ty bạn xuất lại hóa đơn như vậy là không đúng với hướng dẫn theo khoản 3 Điều 18 và khoản 2 điều 22 Thông tư 64/2013

 

Điều 18. Xử lý đối với hóa đơn đã lập

 

1. Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu phát hiện hóa đơn lập sai, người bán gạch chéo các liên và lưu giữ số hóa đơn lập sai.

 

2. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn đã lập và giao cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế nếu phát hiện sai phải hủy bỏ, người bán và người mua lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập sai. Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được lý do thu hồi hóa đơn. Người bán gạch chéo các liên, lưu giữ số hóa đơn lập sai và lập lại hóa đơn mới theo quy định.

 

3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót. Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hóa, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

 

Câu hỏi thứ 2: Căn cứ theo quy định tại điểm 1.7b, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30-12-2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 07-11-2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hóa đơn thì tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất hóa đơn liên 2 phải khai báo, lập biên bản về số hóa đơn bị mất với cơ quan thuế.
 


Trường hợp mất hóa đơn liên 2 đã sử dụng có liên quan đến bên thứ 3 (đơn vị vận chuyển hàng hoặc đơn vị vận chuyển hóa đơn – gửi hải quan bưu điện…) thì cơ quan thuế xem xét xử lý như sau:
 

1. Nếu đơn vị vận chuyển do bên bán hàng thuê thì việc làm mất hóa đơn thuộc trách nhiệm bên bán hàng. Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính bên bán hàng đối với hành vi làm mất hóa đơn và hướng dẫn bên bán hàng lập lại hóa đơn để giao cho khách hàng theo quy định.


2. Nếu đơn vị vận chuyển do bên mua hàng thuê thì việc mất hóa đơn thuộc trách nhiệm bên mua hàng. Cơ quan thuế tiến hành xử lý theo quy định tại điểm 1.7b, mục VI, phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30-12-2002 của Bộ Tài chính.
 


Tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất hoá đơn mua hàng bản gốc (liên 2) do hoàn cảnh khách quan như: Thiên tai, hoả hoạn, bị mất cắp; khi xảy ra mất hoá đơn trong các trường hợp nêu trên, tổ chức, cá nhân phải khai báo, lập biên bản về số hoá đơn bị mất, lý do mất có xác nhận của cơ quan thuế đối với trường hợp thiên tai, hoả hoạn, xác nhận của cơ quan công an địa phương đối với trường hợp bị mất cắp. Hồ sơ liên quan đến hành vi làm mất hoá đơn gồm:


+ Công văn, đơn của tổ chức, cá nhân về việc làm mất hoá đơn.


+ Biên bản mất hoá đơn mua hàng.


+ Bản sao hoá đơn mua hàng (liên 1) có xác nhận ký tên, đóng dấu (nếu có) của bên bán hàng.


Khi tiếp nhận hồ sơ mất hoá đơn mua hàng, cơ quan thuế phải thực hiện thông báo số hoá đơn mua hàng không còn giá trị sử dụng và tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi làm mất hoá đơn.


Trường hợp tổ chức, cá nhân mua hàng làm mất liên 2 (bản gốc) hoá đơn mua hàng do hoàn cảnh khách quan như thiên tai, hoả hoạn, mất cắp thì được thực hiện theo hướng dẫn nêu trên. Hồ sơ mất hoá đơn và bản sao liên 1 hoá đơn có xác nhận của bên bán là căn cứ để khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí hợp lý.

 


 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ 24/7 skype

Hỗ Trợ 24/7 - 1900.6110

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính skype

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính - 1900.6110

Hỗ Trợ In Hóa Đơn skype

Hỗ Trợ In Hóa Đơn - 1900.6110

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế skype

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế - 1900.6110

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!