Hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân cần lưu ý

Tổng cục thuế đã ban hành một số hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân.Công ty dịch vụ kế toán Newvision đưa ra một số lưu ý về hướng dẫn mới đó như sau:

1. Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng được miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Ngày 10/05/2017 Tổng cục thuế ban hành Công văn 1873/TCT-TNCN , trong Luật thuế TNCN chỉ quy định các loại thu nhập chịu thuế bao gồm:

– Thu nhập từ việc kinh doanh

– Thu nhập từ tiền lương, tiền công

– Thu nhập từ việc đầu tư vốn

– Thu nhập từ việc chuyển nhượng vốn

– Thu nhập từ việc chuyển nhượng bất động sản

– Thu nhập từ việc trúng thưởng

– Thu nhập từ bản quyền

– Thu nhập từ việc nhượng quyền thương mại

– Thu nhập từ nhận thừa kế

– Thu nhập từ quà tặng.

Công văn số 1873/TCT-TNCN

                                                    Công văn số 1873/TCT-TNCN

⇒ Như vậy: Số tiền phải bồi thường do vi phạm về hợp đồng không được quy định cụ thể , chi tiết 10 khoản thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn thi hành nên cá nhân sẽ được miễn thuế TNCN đối với các khoản thu nhập chịu thuế được nêu ở bên trên.

2. Thu nhập của Tổng giám đốc kiêm chủ công ty MTV có chịu thuế TNCN

Ngày 14/04/2017 Tổng cục thuế đã ban hành Công văn số 1404/TCT-TNCN hướng dẫn về chính sách thuế TNCN đối với các khoản thu nhập của chủ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ. Theo đó:

Công văn số 1404/TCT-TNCN

                                                                          Công văn số 1404/TCT-TNCN

– Căn cứ vào Điều 90 Bộ Luật lao động số 10/2012/QH13 và hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BCT thì khoản tiền của Tổng giám đốc Công ty TNHH một thành viên nhận được do chính bản thân Tổng giám đốc chi trả thì không phải là thu nhập từ tiền lương, tiền công và sẽ không phải chịu thuế TNCN từ tiền lương, tiền công.

– Theo hướng dẫn tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BCT thì khoản thu nhập mà chủ Công ty TNHH một thành viên do cá nhân làm chủ nhận được sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định là khoản thu nhập từ đầu tư vốn. Thời điểm xác định thuế TNCN đối với khoản thu nhập này được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 917/TCT-TNCN như sau:

+ Thời điểm mà trước ngày 01/01/2015 thì khoản lợi nhuận cá nhân là chủ Công ty TNHH một thành viên được chia sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo quy định của Luật thuế TNDN phải chịu thuế TNCN đối với thu nhập từ đầu tư vốn (căn cứ tại Điều 3 Luật thuế TNCN  số 04/2017/QH12 và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BCT)

+ Thời điểm từ ngày 01/01/2015 thì lợi nhuận được chia của cá nhân là chủ công ty TNHH một thành viên sau khi đã nộp thuế TNDN không phải nộp thuế TNCN (căn cứ tại Điều 6 Luật số 71/2014/QH13 và Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP)

3. Thu nhập từ kinh doanh không được đưa vào Quyết toán thuế TNCN

Ngày 09/05/2017 Tổng cục thuế ban hành Công văn số 1864/TCT-TNCN, theo đó:

Công văn số 1864/TCT-TNCN

                                          Công văn số 1864/TCT-TNCN

Căn cứ tại Khoản 3 Điều 21  Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì việc quyết toán thuế TNCN theo quy định hiện hành chỉ quyết toán với nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ kinh doanh không phải nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công nên sẽ không thực hiện tính nguồn thu nhập này vào hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo mẫu 02/QTT-TNCN được ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC

Vậy trên là những lưu ý về hướng dẫn mới về thuế thu nhập cá nhân. Mọi thông tin tư vấn về các dịch vụ báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán nội bộ tại hà nội vui lòng liên hệ Công ty kế toán Newvision

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ 24/7 skype

Hỗ Trợ 24/7 - 1900.6110

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính skype

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính - 1900.6110

Hỗ Trợ In Hóa Đơn skype

Hỗ Trợ In Hóa Đơn - 1900.6110

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế skype

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế - 1900.6110

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!