Những việc kế toán cần làm khi mới thành lập doanh nghiệp

 

1. Kê khai thuế môn bài

 

- Kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở kinh doanh, nhưng chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời hạn 30 ngày, thì người nộp thuế phải khai thuế môn bài theo quy định của tổng cục thuế.

 

- Theo giấy phép ĐKKD, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thành lập đối với doanh nghiệp mới thành lập mà có phát sinh hoạt động SXKD.

 

+  Phải nộp tiền thuế Môn bài cả năm với những doanh nghiệp thành lập 6 tháng đầu năm.

 

+  Sẽ nộp thuế môn bài 1/2 năm cho những doanh nghiệp thành lập 6 tháng cuối năm (từ 1/7 cuối năm).

 

-> Hồ sơ khai thuế môn bài là Tờ khai thuế môn bài theo mẫu 01/MBAI ban hành kèm theo Thông tư 156/2013/TT-BTC.

 

Chú ý: Thời gian nộp tờ khai và tiền thuế môn bài cùng nhau.

 

Tham khảo : dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm  giá rẻ.

 

2. Kê khai thuế GTGT

 

Kê khai thuế GTGT theo tháng và theo phương pháp trực tiếp đối với những doanh nghiệp mới thành lập.

 

Chú ý: Không kê khai hóa đơn đầu vào là hóa đơn bán hàng.

 

Nếu doanh nghiệp mới thành lập:

 

+  Đang kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ là dự án đầu tư hoặc chi nhánh của doanh nghiệp .

 

+  Hoặc có thực hiện đầu tư, mua sắm trang thiết bị, TSCĐ, máy móc, có giá trị trên 1 tỷ đồng (không bao gồm ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống của doanh nghiệp không hoạt động vận tải, du lịch, khách sạn).

 

-> Các bạn có thể gửi thông báo tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp cùng với hồ sơ đăng ký thuế về việc áp dụng phương pháp tính thuế theo phương pháp khấu trừ  (theo mẫu 06/GTGT).

 

- Việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng, cho cả 2 phương pháp tính thuế GTGT với doanh nghiệp mới thành lập.

 

- Thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý sau khi sản xuất kinh doanh đủ 1 năm tài chính  (đủ12 tháng) thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề.

 

 - Đối với thuế GTGT thì doanh nghiệp mới thành lập không phát sinh các nghiệp vụ mua bán vẫn phải nộp tờ khai.

 

-  Thời hạn lập và nộp tờ khai thuế GTGT là ngay tháng thành lập, chậm nhất là ngày 20 của tháng sau.

 

- Khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ, theo mẫu 04/GTGT đối với doanh nghiệp áp dụng theo phương pháp trực tiếp.

 

Tham khảo thêm: dịch vụ báo cáo thuế

 

3. Khai thuế TNDN

 

-  Hàng quý sẽ phải làm tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01A/TNDN và thuế suất là 22% cho doanh nghiệp mới thành lập.

 

-  Nếu doanh thu bình quân của các tháng trong năm nhỏ hơn 1,67 tỷ thì doanh nghiệp quyết toán thuế TNDN theo thuế suất 20% khi kết thúc năm tài chính.

 

- Chậm nhất là ngày thứ 30 của quý sau thì doanh nghiệp phải nộp tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý.

 

- Nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN vào cuối năm.

 

4. Khai thuế TNCN

 

- Việc khai thuế theo tháng hoặc quý được xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm. Cụ thể như sau:

 

+ Khai thuế theo tháng đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập phát sinh số thuế khấu trừ trong tháng của ít nhất một loại tờ khai thuế thu nhập cá nhân từ 50 triệu đồng trở lên. Trừ trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện khai thuế giá trị gia tăng theo quý. 

 

+ Thực hiện khai thuế theo quý cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập không thuộc diện khai thuế theo tháng theo hướng dẫn nêu trên.

 

Chú ý: Các bạn chỉ xác định một lần kể từ tháng đầu tiên có phát sinh khấu trừ thuế và áp dụng cho cả năm tính thuế. Nếu trong tháng hoặc quý không phát sinh khấu trừ thuế TNCN thì không kê khai nhưng vẫn phải nộp tờ khai quyết toán năm theo mẫu 05/KK-TNCN.

 

5. Hóa đơn

 

- Nếu đủ điều kiện đăng ký kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ và đã được cơ quan thuế chấp nhận khi doanh nghiệp bạn mới thành lập thì:

 

+ Đặt in hóa đơn gtgt.

 

+ Làm thông báo phát hành hóa đơn.

 

+ Kể từ ngày thông báo phát hành hóa đơn, thì mỗi tháng phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chậm nhất là ngày 20 tháng sau. Sau 12 tháng kể từ ngày thành lập thì doanh nghiệp mới đủ điều kiện chuyển sang nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý. 

 

-  Phải làm thủ tục mua hóa đơn bán hàng trực tiếp tại cơ quan thuế để sử dụng nếu doanh nghiệp bạn kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp. Và kể từ ngày mua cũng báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như trường hợp trên. Đây là hóa đơn bán hàng thông thường, không phải là hóa đơn GTGT.

 

Chú ý: Phải lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo tháng đối với những doanh nghiệp mới thành lập theo mẫu BC 26/AC trên HTKK. Nhưng vì mua của cơ quan thuế nên không phải làm thông báo phát hành hóa đơn và thực hiện trong 12 tháng kể từ ngày thành lập. Hết thời hạn trên, cơ quan thuế kiểm tra và thông báo cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp tiếp tục lập báo cáo theo tháng, thời hạn chậm nhất là ngày 20 tháng sau nếu chưa có thông báo của cơ quan thuế.

 

6. Mở tài khoản ngân hàng

 

- Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính: Thì những hóa đơn đầu vào có giá trị trên 20 triệu đồng phải chuyển khoản, thì mới được khấu trừ thuế GTGT và ghi vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Do đó doanh nghiệp phải mở tài khoản ngân hàng để giao dịch với khách hàng.

 

-   Phải thông báo số TK ngân hàng cho cơ quan thuế theo mẫu 08/MST trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản.

 

7. Lao động & Bảo hiểm xã hội

 

- Doanh nghiệp phải đóng bảo hiểm bắt buộc cho nhân viên nếu có từ 10 lao động trở lên, và ký hợp đồng lao động với nhân viên trên 3 tháng.

 

- Phải làm thang bảng lương để nộp cho cơ quan BHXH theo mẫu: Mẫu hệ thống thang bảng lương.

 

- Để làm hồ sơ các bạn liên hệ với cơ quan BHXH nhé.

 

8. Bảng định mức nguyên vật liệu

 

- Các bạn phải lập: Bảng định mức nguyên vật liệu cho tất cả các sản phẩm nếu doanh nghiệp bạn có tính chất sản xuất. Và kể từ ngày 01/01/2014 không phải nộp cho cơ quan thuế bảng định mức này.

 

-  Doanh nghiệp tự xây dựng, quản lý định mức tiêu hao: nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, năng lượng, hàng hóa sử dụng vào sản xuất, kinh doanh. Định mức này được xây dựng từ đầu năm hoặc đầu kỳ sản xuất sản phẩm và lưu tại doanh nghiệp (Doanh nghiệp không phải nộp cho cơ quan thuế bắt đầu từ năm 2014 theo Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 )

 

9. Khấu hao TSCĐ

 

Kể từ ngày phát sinh TSCĐ, phải lập và nộp bảng thông báo phương pháp trích khấu hao TSCĐ .

(Theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2014 hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao TSCĐ).

 

10. Các thủ tục khác

 

+  Đăng ký chế độ kế toán.

 

+  Hình thức kế toán.

 

+  Phương pháp tính hàng tồn kho...

 

Chú ý: Tùy từng nơi cơ quan thuế sẽ bắt các bạn phải nộp.

 

 

 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ 24/7 skype

Hỗ Trợ 24/7 - 1900.6110

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính skype

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính - 1900.6110

Hỗ Trợ In Hóa Đơn skype

Hỗ Trợ In Hóa Đơn - 1900.6110

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế skype

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế - 1900.6110

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!