Quy định mới về thời gian nghỉ ăn uống của người lao động từ 2018

Tại Dự thảo Bộ luật Lao động 2017 dự kiến bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018 nhằm để thay thế Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể, tại Điều 108 của Dự thảo này quy định về thời gian người lao động nghỉ trong giờ làm việc. Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo. Nôi dung như sau:

- Người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động sẽ được nghỉ ít nhất 60 phút để ăn uống hàng ngày.

- Ngoài thời gian nghỉ nêu trên, người sử dụng lao động quy định thời gian nghỉ giải lao ngắn trong giờ làm việc tùy theo tính chất công việc và phải ghi vào Nội quy lao động. Thời gian nghỉ giải lao ngắn trong giờ làm việc được tính là thời gian làm việc.

Nếu được Quốc hội thông qua, người lao động sẽ có điều kiện tốt hơn trong việc nghỉ ngơi và làm việc.

Ảnh minh họa (#internet)
                                                                           Ảnh minh họa (#internet)

Bộ luật hiện hành: 

"Điều 108 của Bộ luật Lao động 2012 quy định về nghỉ trong giờ làm việc

1. Người lao động làm việc liên tục 08 giờ hoặc 06 giờ theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật này được nghỉ giữa giờ ít nhất 30 phút, tính vào thời giờ làm việc.

2. Trường hợp làm việc ban đêm, thì người lao động được nghỉ giữa giờ ít nhất 45 phút, tính vào thời giờ làm việc.

3. Ngoài thời gian nghỉ giữa giờ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người sử dụng lao động quy định thời điểm các đợt nghỉ ngắn và ghi vào nội quy lao động."

 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Báo cáo tài chính skype

Báo cáo tài chính - 1900.8698

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!