Thủ tục thông báo phát hành hóa đơn lần đầu

Sau khi có được hóa đơn, để trước khi sử dụng hóa đơn GTGT một cách hợp pháp thì Doanh nghiệp phải làm thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp theo quy định tại thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015
 
Chú ý: Thời hạn chậm nhất năm 05 ngày trước khi DN bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn mười 10 ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành thì doanh nghiệp phải làm hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

A. Hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn bao gồm:

 

1. Thông báo phát hành hoá đơn theo Mẫu TB01/AC (Ban hành theo Thông tư Số 26/2015/TT-BTC ban hành ngày 27/02/2015).
 
– Thông báo phát hành hóa đơn cần ghi đầy đủ những nội dung sau:
 
 + Mã số thuế, tên doanh nghiệp, địa chỉ, điện thoại, tên loại hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, ký hiệu mẫu số hóa đơn, ngày bắt đầu sử dụng, số lượng hóa đơn thông báo phát hành (từ số… đến số…).
 
+ MST, tên doanh nghiệp in hoá đơn (đối với hoá đơn đặt in).
 
+  Ngày lập, họ tên và chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của đơn vị.
 
2. Hoá đơn mẫu (do nhà in cung cấp): 
 
- Phải thể hiện đúng, đủ các tiêu thức trên liên của hóa đơn và giao cho người mua loại được phát hành.
 
- Hóa đơn mẫu có số hóa đơn là một dãy các chữ số 0 và in hoặc đóng chữ “Mẫu”.
 
Chú ý: Theo nội dung mới của TT 26/2015/TT-BTC, theo Công văn 767/TCT-CS từ ngày 01/01/2015 quy định:
 
+ Bỏ quy định cơ quan thuế quản lý trực tiếp xác định số lượng hóa đơn được thông báo phát hành để sử dụng từ 3 tháng đến 6 tháng tại Thông báo phát hành hóa đơn của doanh nghiệp.
 

B. Những điểm lưu ý khi làm Thông báo phát hành hóa đơn:

 

– Tại DN sử dụng hóa đơn, thông báo phát hành hóa đơn và hoá đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng. 
 
– Nếu lập thông báo phát hành hóa đơn không đầy đủ nội dung và không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn sẽ bị phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng.
 
– Nếu DN đã xuất hóa đơn mà chưa làm thông báo phát hành hóa đơn thì những hóa đơn đó là hóa đơn bất hợp pháp. Ngoài ra sẽ bị phạt từ 6.000.000 đồng đến 18.000.000 đồng.
 
– Nếu cơ quan thuế phát hiện sai sót của DN khi nộp thông báo phát hành, thì trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan thuế phải có văn bản thông báo để DN có trách nhiệm điều chỉnh.
 
– Từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh của DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh sử dụng chung mẫu hóa đơn phải gửi thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.
 
– Nếu kê khai thuế GTGT cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh của DN có các đơn vị trực thuộc, chi nhánh có sử dụng chung mẫu hóa đơn thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh không phải Thông báo phát hành hoá đơn.
 
– Chỉ cần làm thông báo phát hành hóa đơn, nếu không có sự thay đổi về nội dung và hình thức hóa đơn phát hành từ lần thứ 2 trở đi.
 

Bài viết liên quan:

Hỗ trợ trực tuyến

Hỗ Trợ 24/7 skype

Hỗ Trợ 24/7 - 1900.6110

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính skype

Hỗ Trợ Báo Cáo Tài Chính - 1900.6110

Hỗ Trợ In Hóa Đơn skype

Hỗ Trợ In Hóa Đơn - 1900.6110

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế skype

Hỗ Trợ Kê Khai Thuế - 1900.6110

Đối tác - Khách hàng

Thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu

thu tuc ly hon don phuong

thành lập công ty

Thủ tục đăng ký logo độc quyền

Dịch thuật công chứng

Facebook

Đề xuất lên Google!